صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی -
عنوان خبر اسامی لیست حاضرین در مجمع 1399/10/13
منبع -
مقدمه اسامی لیست حاضرین در مجمع 1399/10/13
متن خبر

اسامی  لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

پیوست
مشاهده پیوست