صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰ ۰ (۱.۵۹) ۰
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ (۰.۳) ۰.۱۲ (۶۶.۷۵) ۵۵.۶۷
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۱.۲۲) (۰.۶۴) (۹۸.۸۵) (۹۰.۳۴)
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱.۸۶ ۰.۹۲ ۸۲,۸۲۸.۷ ۲,۷۱۷.۴۱
۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۱.۶۶) ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۱.۶۶) ۰
۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰ ۰ (۱.۵۴) ۰
۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۰ ۰ (۱.۵۴) ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰ ۰ (۱.۵۴) ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ (۰.۰۲) ۰ (۵.۷۲) ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰.۸۳ ۰.۶۵ ۱,۹۷۲.۳۲ ۹۵۸.۳۶
۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ (۱.۷۸) (۰.۶۴) (۹۹.۸۶) (۹۰.۳۸)
۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ (۱) ۰.۴۴ (۹۷.۴۹) ۳۹۶.۷۱
۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۰ ۰ (۱.۴۵) ۰
۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ (۰.۳۶) ۰.۱۲ (۷۲.۹۵) ۵۶.۶۹
۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۰.۱۳ (۰.۰۳) ۵۹.۹۶ (۱۱.۷۴)
۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱.۷۴ ۱.۴۸ ۵۴,۱۸۵.۷۵ ۲۱,۵۷۳.۳۵
۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱.۶۶ ۱.۱۴ ۴۰,۴۵۷.۶ ۶,۲۱۰.۱۴