صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ بیانبه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد براي سال مالي منتهي به ۹۷/۰۹/۳۰ صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصادنوين (جسابرسي نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ گزارش افشای پرتفوی ماه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۶ صندوق دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۸ گزارش افشای پرتفوی ماه منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۶ صندوق دانلود
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ بیانبه سیاست های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دانلود