صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین(سهامی خاص)- مدیر 200
2 شرکت تامین سرمایه نوین(سهامی عام) 400

3

سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین(سهامی عام) 200
4 توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام) 100
5 بیمه نوین(سهامی عام) 100