صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۴,۵۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۵,۴۹۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۱۲,۴۱۷,۰۶۳,۲۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۵۸۶,۱۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۵۵۳,۱۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۵۵۳,۱۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ۴,۵۸۶,۱۹۲ ۴,۵۵۳,۱۵۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۰۴ ۶۱۲,۴۱۷,۰۶۳,۲۵۹
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ۴,۵۸۶,۴۵۶ ۴,۵۵۳,۴۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۰۴ ۶۱۲,۴۵۲,۴۴۲,۶۴۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۴,۵۸۶,۷۱۹ ۴,۵۵۳,۶۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۰۴ ۶۱۲,۴۸۷,۸۲۶,۵۹۱
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۴,۶۰۲,۰۴۱ ۴,۵۶۸,۸۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۰۴ ۶۱۴,۵۳۴,۸۳۲,۶۷۲
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۴,۵۵۹,۱۶۵ ۴,۵۲۶,۳۱۷ ۰ ۰ ۰ ۵۷ ۰ ۱۳۴,۵۰۴ ۶۰۸,۸۰۷,۷۶۵,۰۵۳
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۴,۵۷۲,۲۹۰ ۴,۵۳۹,۳۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۶۱ ۶۱۰,۸۲۱,۷۸۸,۳۱۲
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۴,۵۹۹,۰۳۳ ۴,۵۶۵,۹۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۶۱ ۶۱۴,۳۹۴,۶۰۵,۳۷۸
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۴,۶۲۶,۳۰۹ ۴,۵۹۳,۰۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۶۱ ۶۱۸,۰۳۹,۹۶۰,۸۲۶
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۴,۶۲۶,۵۷۷ ۴,۵۹۳,۲۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۶۱ ۶۱۸,۰۷۵,۹۱۶,۷۲۶
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۴,۶۲۶,۸۴۴ ۴,۵۹۳,۵۴۴ ۰ ۰ ۰ ۲۶ ۰ ۱۳۴,۵۶۱ ۶۱۸,۱۱۱,۸۷۶,۶۸۲
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۴,۶۵۹,۷۷۱ ۴,۶۲۶,۸۴۶ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱۳۴,۵۸۷ ۶۲۲,۷۱۳,۲۷۳,۳۲۶
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۴,۶۷۴,۸۷۰ ۴,۶۴۱,۵۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۹۹ ۶۲۴,۷۴۴,۳۳۱,۷۰۳
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۴,۶۹۱,۰۶۹ ۴,۶۵۷,۶۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۹۹ ۶۲۶,۹۰۹,۸۹۶,۷۰۳
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۴,۷۳۴,۹۱۶ ۴,۷۰۱,۱۵۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۹۹ ۶۳۲,۷۷۱,۳۵۷,۷۹۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۴,۷۸۵,۸۳۴ ۴,۷۵۱,۷۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۹۹ ۶۳۹,۵۷۸,۰۰۹,۱۸۲
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۴,۷۸۶,۱۰۸ ۴,۷۵۲,۰۰۴ ۰ ۰ ۰ ۹۴ ۰ ۱۳۴,۵۹۹ ۶۳۹,۶۱۴,۹۲۸,۲۶۹
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۴,۷۸۶,۳۵۹ ۴,۷۵۲,۲۷۸ ۰ ۴۱۴ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۶۹۳ ۶۴۰,۰۹۸,۵۶۶,۹۲۶
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۴,۸۲۰,۸۷۸ ۴,۷۸۶,۴۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۲۷۹ ۶۴۲,۷۲۰,۵۰۴,۱۷۹
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۴,۸۳۱,۶۰۶ ۴,۷۹۷,۱۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۲۷۹ ۶۴۴,۱۵۱,۴۲۰,۴۷۴
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۴,۸۳۱,۸۸۲ ۴,۷۹۷,۳۸۸ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱۳۴,۲۷۹ ۶۴۴,۱۸۸,۵۰۲,۵۹۴
  مشاهده همه