صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۴,۵۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۵,۴۳۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۱۰,۸۲۱,۷۸۸,۳۱۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۵۷۲,۲۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۵۳۹,۳۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۵۳۹,۳۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۱/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۴,۵۷۲,۲۹۰ ۴,۵۳۹,۳۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۶۱ ۶۱۰,۸۲۱,۷۸۸,۳۱۲
  ۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۴,۵۹۹,۰۳۳ ۴,۵۶۵,۹۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۶۱ ۶۱۴,۳۹۴,۶۰۵,۳۷۸
  ۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ۴,۶۲۶,۳۰۹ ۴,۵۹۳,۰۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۶۱ ۶۱۸,۰۳۹,۹۶۰,۸۲۶
  ۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ۴,۶۲۶,۵۷۷ ۴,۵۹۳,۲۷۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۶۱ ۶۱۸,۰۷۵,۹۱۶,۷۲۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۴,۶۲۶,۸۴۴ ۴,۵۹۳,۵۴۴ ۰ ۰ ۰ ۲۶ ۰ ۱۳۴,۵۶۱ ۶۱۸,۱۱۱,۸۷۶,۶۸۲
  ۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۴,۶۵۹,۷۷۱ ۴,۶۲۶,۸۴۶ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱۳۴,۵۸۷ ۶۲۲,۷۱۳,۲۷۳,۳۲۶
  ۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۴,۶۷۴,۸۷۰ ۴,۶۴۱,۵۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۹۹ ۶۲۴,۷۴۴,۳۳۱,۷۰۳
  ۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۴,۶۹۱,۰۶۹ ۴,۶۵۷,۶۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۹۹ ۶۲۶,۹۰۹,۸۹۶,۷۰۳
  ۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۴,۷۳۴,۹۱۶ ۴,۷۰۱,۱۵۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۹۹ ۶۳۲,۷۷۱,۳۵۷,۷۹۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ۴,۷۸۵,۸۳۴ ۴,۷۵۱,۷۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۵۹۹ ۶۳۹,۵۷۸,۰۰۹,۱۸۲
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ۴,۷۸۶,۱۰۸ ۴,۷۵۲,۰۰۴ ۰ ۰ ۰ ۹۴ ۰ ۱۳۴,۵۹۹ ۶۳۹,۶۱۴,۹۲۸,۲۶۹
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ۴,۷۸۶,۳۵۹ ۴,۷۵۲,۲۷۸ ۰ ۴۱۴ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۶۹۳ ۶۴۰,۰۹۸,۵۶۶,۹۲۶
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ۴,۸۲۰,۸۷۸ ۴,۷۸۶,۴۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۲۷۹ ۶۴۲,۷۲۰,۵۰۴,۱۷۹
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ۴,۸۳۱,۶۰۶ ۴,۷۹۷,۱۱۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۲۷۹ ۶۴۴,۱۵۱,۴۲۰,۴۷۴
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ ۴,۸۳۱,۸۸۲ ۴,۷۹۷,۳۸۸ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۰ ۱۳۴,۲۷۹ ۶۴۴,۱۸۸,۵۰۲,۵۹۴
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۴,۸۳۴,۰۲۴ ۴,۷۹۹,۵۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۲۹۱ ۶۴۴,۵۳۲,۳۴۵,۳۱۳
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ۴,۷۸۶,۸۹۹ ۴,۷۵۲,۷۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۲۹۱ ۶۳۸,۲۴۷,۶۱۴,۰۱۳
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ۴,۷۸۷,۱۷۲ ۴,۷۵۲,۹۹۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۲۹۱ ۶۳۸,۲۸۴,۳۵۵,۱۳۸
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ۴,۷۸۷,۴۴۶ ۴,۷۵۳,۲۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۲۹۱ ۶۳۸,۳۲۱,۱۰۰,۴۸۵
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ ۴,۷۸۷,۷۱۹ ۴,۷۵۳,۵۴۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۴,۲۹۱ ۶۳۸,۳۵۷,۸۵۰,۰۵۵
  مشاهده همه