صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ %۰.۲۹۹ %۰.۳۹۶
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ %۲.۵۶۷ %۴.۷۳۶
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ (۱.۲۲۲)% %۱۰.۲۲۹
۶ ماه ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ (۱.۷۷۲)% %۵.۲۳۳
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ (۲۸.۱۹۶)% (۳۰.۸۶۸)%
تا زمان انتشار ۱۳۸۷/۱۰/۰۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ %۴۲۷۹.۰۷۸ %۱۴۸۰۵.۷۳۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱۳۰۰ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%