صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
61 تصویب صورتهای مالی سالی مالی منتهی به 96/09/30 و سایر تغییرات اساسنامه ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
62 آخرین تغییرات هزینه های صندوق در امیدنامه برای سال 1397 ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
63 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 96/12/29 صندوق (حسابرسی نشده) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
64 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/09/30 صندوق (حسابرسی شده- اصلاحیه) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
65 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 بهمن 1396 ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
66 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 دی 1396 ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
67 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 آذر 1396 ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
68 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/09/30 صندوق (حسابرسی شده) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
69 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/09/30 صندوق (حسابرسی نشده) در پرتال صندوق ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
70 انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
سایز صفحه