صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
61 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 بهمن 1396 ۱۳۹۶/۱۲/۰۸
62 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 دی 1396 ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
63 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 آذر 1396 ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
64 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/09/30 صندوق (حسابرسی شده) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۶/۱۱/۱۷
65 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 96/09/30 صندوق (حسابرسی نشده) در پرتال صندوق ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
66 انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی نشده) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۶/۰۸/۱۳
67 انتشار صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 96/03/31 (حسابرسی شده) در کدال و تارنما ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
68 تصویب تغییر هزینه های صندوق منتهی به سال 1396 ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
69 انتشار صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده 6 ماهه منتهی به 96/03/31 در پرتال صندوق ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
70 ثبت صورتجلسه تصویب صورتهای مالی 1395 نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
سایز صفحه