صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
81 انتشار صورتهای مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به 950930 در سامانه کدال ۱۳۹۵/۱۱/۰۱
82 تایید آقایان ساسان ژیان و محمد اصیل زاده به عنوان مدیران جدید سرمایه گذاری صندوق ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
83 برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
84 گزارش عملکرد نه ماهه حسابرسي نشده منتهي به 1395/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
85 صورت هاي مالي نه ماهه حسابرسي نشده منتهي به 1395/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
86 افرایش سقف هزینه های برگزاری مجامع ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
87 اصلاح بند "د" ماده 22 اساسنامه صندوق در خصوص حداقل تعداد واحد های لازم برای شروع سرمایه گذاری در صندوق ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
88 حذف کارمزد متغیر ابطال (جریمه ابطال) ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
89 برگزاری مجمع تغییرات بندهایی از اساسنامه و امیدنامه صندوق ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
90 بارگذاری گزارش عملکرد دوره مالی میانی منتهی به 1395/03/31 در سایت کدال ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
سایز صفحه