صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
81 صورت هاي مالي نه ماهه حسابرسي نشده منتهي به 1395/06/31 صندوق سرمايه گذاري مشترک بانک اقتصاد نوين ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
82 افرایش سقف هزینه های برگزاری مجامع ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
83 اصلاح بند "د" ماده 22 اساسنامه صندوق در خصوص حداقل تعداد واحد های لازم برای شروع سرمایه گذاری در صندوق ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
84 حذف کارمزد متغیر ابطال (جریمه ابطال) ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
85 برگزاری مجمع تغییرات بندهایی از اساسنامه و امیدنامه صندوق ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
86 بارگذاری گزارش عملکرد دوره مالی میانی منتهی به 1395/03/31 در سایت کدال ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
87 بارگذاری صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی میانی منتهی به 1395/03/31 در سایت کدال ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
88 تغییرات هزینه های صندوق طی مصوبه محمع مورخه 94/12/24 ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
89 ارسال صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده مربوط به دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1395/03/031 ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
90 برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
سایز صفحه