صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
91 بارگذاری صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی میانی منتهی به 1395/03/31 در سایت کدال ۱۳۹۵/۰۵/۱۹
92 تغییرات هزینه های صندوق طی مصوبه محمع مورخه 94/12/24 ۱۳۹۵/۰۵/۱۲
93 ارسال صورتهای مالی و گزارش عملکرد حسابرسی نشده مربوط به دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1395/03/031 ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
94 برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
95 برگزاری مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین ۱۳۹۵/۰۳/۰۸
96 مجمع تغییر آدرس صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین مورخ 94/03/17 ۱۳۹۴/۰۵/۲۵
97 تغییر آدرس دفتر مرکزی صندق ۱۳۹۴/۰۲/۲۸
98 مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به 93/09/30- صورت جلسه دوم ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
99 مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین برای سال مالی منتهی به 93/09/30 ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
100 مدیر صندوق بانک اقتصاد نوین عنوان کرد: ورود بازار سرمایه به روند صعودی ۱۳۹۳/۰۵/۱۳
سایز صفحه