صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
منبع -
مقدمه مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین راس ساعت 14 روز دوشنبه 1394/12/24 در محل کارگزاری بانک اقتصاد نوین با حضور ١٠٠% از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، مدیر، متولی و حسابرس به منظور تصویب صورت های مالی حسابرسی شده برای سال مالی منتهی به 1394/09/30 و تعیین حسابرس صندوق تشکیل گردی...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست