صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
منبع -
مقدمه اسامی حاضران در مجمع به شرح زیر می باشد : 1. آقای نصراله برزنی نماینده شرکت گروه استراتوس پارس( سهامی عام) 2. آقای علیرضا فهیمی نماینده شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین ( سهامی خاص 3. خانم مونا خلیلی نماینده شرکت خدمات مالی اعتباری راه اقتصاد نوین( سهامی عام) 4. خانم الهام سبحانی نماینده شرکت سرما...
متن خبر
پیوست