صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع تغییرات بندهایی از اساسنامه و امیدنامه صندوق
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با حضور اعضای زیر تشکیل گردید: 1. آقای محمد بدیعی جاریانی به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس 2. آقای شماخی به نمایندگی از شرکت بیمه نوین 3. آقای خضوعی به نمایندگی از گروه توسعه صنایع بهشهر 4. خانم مونا خلیلی به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و اعتب...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست