صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
منبع -
مقدمه در تاریخ 95/10/07 مجمع تمدید مدت فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با حضور 100% نمایندگان دارندگان واحد های ممتاز صندوق درمحل شرکت واقع در شهرک غرب خیابان فلامک شمالی کوچه نوزدهم پلاک 4 طبقه سوم برگزار شد و درخصوص تمدید مدت فعالیت صندوق رای گیری به عمل آمد. با رای تمام شرکت کنندگان ...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست