صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر آخرین تغییرات هزینه های صندوق در امیدنامه برای سال 1397
منبع -
مقدمه آخرین تغییرات هزینه های صندوق در امیدنامه برای سال 1397
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست