صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 08/07/1398
منبع -
مقدمه با سلام و احترام، بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع صندوق مزبور که راس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 08/07/1398 در آدرس تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین- ساختمان 23-طبقه سوم غربی- تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست