صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 1398/07/22
منبع -
مقدمه بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین دعوت می‌شود تا در جلسه مجمع صندوق مزبور که راس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 22/07/1398 در آدرس تهران، بلوار آفریقا، بلوار گل آذین- ساختمان 23-طبقه سوم غربی- تشکیل می‌گردد حضور بهم رسانید. دستور جلسه: • تمدید مدت فعالیت صندوق • تصمیم گیری در خصوص بررسی ابلاغیه شماره 12020106 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد افزون بندهای شماره 11، 12 و تبصره شماره 2 به ماده 28 اساسنامه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست