صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی لیست حاضرین در مجمع مورخ 22/07/1398
منبع -
مقدمه اسامی لیست حاضرین در مجمع مورخ 22/07/1398
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست