صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع تاریخ 1398/09/23 (تغییرات امیدنامه ای)
منبع -
مقدمه 1- اختصاص تعداد نه واحد سرمایه‌گذاری جایزه در ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری فعلی صندوق؛ 2- افزایش تعداد حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به 80.000 واحد و 500,000 واحد؛ 3- اصلاح موضوع فعالیت و ترکیب دارایی¬های صندوق در امیدنامه. 4- تصمیم گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست