صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر مجمع اصلاح بند "ر"ماده 22 اساسنامه
منبع -
مقدمه از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راَی، وکیل یا قائم مقام قانونی ایشان و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که در ساعت 14.00مورخ 1399/08/05در محل صندوق واقع در تهران بلوار آفریقا -خیابان گل آذین پلاک 23 برگزار می گردد حضور به هم رسانید.
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست