صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
منبع -
مقدمه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با حضور نمایندگان مدیر، متولی و 70 درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح زیر راًس ساعت ١٤ مورخ 20/01/1392 در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق ( شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین) واقع در : تهران، خیابان حافظ، بن بست ایرانیان، پلاک ٢، طبقه ششم ...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست