صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۴,۳۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۶۵,۶۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۸۹,۰۶۷,۶۰۸,۱۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۴۱۷,۷۵۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۳۸۵,۷۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۳۸۵,۷۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۱۸
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۱۰/۰۲
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۴,۴۱۷,۷۵۰ ۴,۳۸۵,۷۸۳ ۴,۳۸۵,۷۸۳ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۲۹۰ ۱۳۴,۳۱۳ ۵۸۹,۰۶۷,۶۰۸,۱۵۰
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۴,۴۲۶,۶۷۲ ۴,۳۹۴,۶۴۵ ۴,۳۹۴,۶۴۵ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۲۹۰ ۱۳۴,۳۱۳ ۵۹۰,۲۵۷,۹۲۷,۸۳۷
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۴,۴۲۶,۹۲۶ ۴,۳۹۴,۸۹۹ ۴,۳۹۴,۸۹۹ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۲۹۰ ۱۳۴,۳۱۳ ۵۹۰,۲۹۲,۰۱۳,۱۳۸
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۴,۴۲۷,۰۹۷ ۴,۳۹۵,۰۷۰ ۴,۳۹۵,۰۷۰ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۲۹۰ ۱۳۴,۳۱۳ ۵۹۰,۳۱۵,۰۲۲,۹۳۴
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۴,۳۹۷,۸۵۱ ۴,۳۶۶,۰۲۷ ۴,۳۶۶,۰۲۷ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۵۶ ۱۸۱,۲۹۰ ۱۳۴,۳۱۳ ۵۸۶,۴۱۴,۱۱۹,۴۵۳
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۴,۳۹۸,۰۹۰ ۴,۳۶۶,۲۷۹ ۴,۳۶۶,۲۷۹ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۲۳۴ ۱۳۴,۳۶۹ ۵۸۶,۶۹۲,۵۰۳,۳۷۵
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۴,۴۲۸,۱۸۰ ۴,۳۹۶,۱۶۴ ۴,۳۹۶,۱۶۴ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۲ ۱۸۱,۲۳۴ ۱۳۴,۳۶۹ ۵۹۰,۷۰۸,۱۰۰,۸۳۹
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۴,۴۶۹,۴۳۷ ۴,۴۳۷,۱۴۰ ۴,۴۳۷,۱۴۰ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۲۳۲ ۱۳۴,۳۷۱ ۵۹۶,۲۲۲,۸۹۸,۳۵۵
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۴,۵۰۹,۱۹۷ ۴,۴۷۶,۶۲۸ ۴,۴۷۶,۶۲۸ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۲۳۲ ۱۳۴,۳۷۱ ۶۰۱,۵۲۹,۰۰۷,۰۳۴
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۴,۵۰۹,۴۵۵ ۴,۴۷۶,۸۸۷ ۴,۴۷۶,۸۸۷ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۲۳۲ ۱۳۴,۳۷۱ ۶۰۱,۵۶۳,۷۵۱,۱۶۷
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۴,۵۰۹,۷۱۴ ۴,۴۷۷,۱۴۵ ۴,۴۷۷,۱۴۵ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۲۳۲ ۱۳۴,۳۷۱ ۶۰۱,۵۹۸,۵۰۲,۱۵۴
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۴,۴۸۳,۲۲۰ ۴,۴۵۰,۸۳۶ ۴,۴۵۰,۸۳۶ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۲۳۲ ۱۳۴,۳۷۱ ۵۹۸,۰۶۳,۲۲۳,۳۱۱
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۴,۴۱۸,۵۰۵ ۴,۳۸۶,۵۶۶ ۴,۳۸۶,۵۶۶ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۸۹ ۱۸۱,۲۳۲ ۱۳۴,۳۷۱ ۵۸۹,۴۲۷,۳۲۷,۰۸۴
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۴,۴۱۹,۰۱۸ ۴,۳۸۷,۰۹۹ ۴,۳۸۷,۰۹۹ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۱۴۳ ۱۳۴,۴۶۰ ۵۸۹,۸۸۹,۳۴۹,۸۷۷
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۴,۴۶۴,۷۳۴ ۴,۴۳۲,۵۰۳ ۴,۴۳۲,۵۰۳ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۱۴۳ ۱۳۴,۴۶۰ ۵۹۵,۹۹۴,۳۳۴,۳۶۷
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۴,۴۹۳,۸۰۲ ۴,۴۶۱,۳۷۳ ۴,۴۶۱,۳۷۳ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۱۴۳ ۱۳۴,۴۶۰ ۵۹۹,۸۷۶,۱۸۴,۷۶۰
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۴,۴۹۴,۰۶۰ ۴,۴۶۱,۶۳۰ ۴,۴۶۱,۶۳۰ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۱۰ ۱۸۱,۱۴۳ ۱۳۴,۴۶۰ ۵۹۹,۹۱۰,۸۳۰,۳۷۰
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۴,۴۹۴,۳۱۵ ۴,۴۶۱,۸۸۸ ۴,۴۶۱,۸۸۸ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۴ ۱۸۱,۱۳۳ ۱۳۴,۴۷۰ ۵۹۹,۹۹۰,۰۹۹,۶۴۲
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۴,۵۳۰,۲۴۴ ۴,۴۹۷,۵۷۳ ۴,۴۹۷,۵۷۳ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۰ ۱۸۱,۱۲۹ ۱۳۴,۴۷۴ ۶۰۴,۸۰۶,۶۵۱,۰۰۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۴,۵۱۳,۹۳۰ ۴,۴۸۱,۳۷۳ ۴,۴۸۱,۳۷۳ ۰ ۰ ۳۱۴,۶۰۳ ۳۰ ۱۸۱,۱۲۹ ۱۳۴,۴۷۴ ۶۰۲,۶۲۸,۱۴۶,۰۹۳
  مشاهده همه