صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
41 روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه مجمع 98/01/28 ۱۳۹۸/۰۳/۰۷
42 آگهی ثبت تصمیمات مجمع سالیانه دوره یکساله منتهی به 1397/09/30 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
43 آخرین تغییرات هزینه های صندوق در امیدنامه برای سال 1398 ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
44 تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 97/09/30 ۱۳۹۸/۰۲/۱۸
45 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 97/09/30 صندوق (حسابرسی شده) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
46 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد یکساله منتهی به 97/09/30 صندوق (حسابرسی نشده) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
47 انتشار گزارش افشای پرتفوی ماه های منتهی به 30 مهر صندوق در تارنما و کدال ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
48 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 97/06/31 صندوق (حسابرسی نشده) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
49 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 97/03/31 صندوق (حسابرسی شده) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
50 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 31 خرداد 1397 ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
سایز صفحه