صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۰۷۱
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
51 انتشار گزارش افشای پرتفوی ماه های منتهی به 30 مهر صندوق در تارنما و کدال ۱۳۹۷/۰۸/۰۷
52 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد دوره 9 ماهه منتهی به 97/06/31 صندوق (حسابرسی نشده) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
53 انتشار صورتهالی مالی و گزارش عملکرد دوره 6 ماهه منتهی به 97/03/31 صندوق (حسابرسی شده) در کدال و پرتال صندوق ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
54 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 31 خرداد 1397 ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
55 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 31 اردیبهشت 1397 ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
56 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 31 فروردین 1397 ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
57 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 29 اسفند 1396 ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
58 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 بهمن 1396 (اصلاحی) ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
59 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 دی 1396 (اصلاحی) ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
60 گزارش افشای پرتفوی ماهانه صندوق منتهی به 30 آذر 1396 (اصلاحی) ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
سایز صفحه